Ne volim

NASILJE U PORODICI

Zabranjeno je nasilje u porodici.Svako ima, u skladu sa zakonom, pravo na zaštitu od nasilja u porodici. ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI Nasilje u porodici, u smislu Porodičnog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.Nasiljem u porodici smatra se naročito: • nanošenje ili pokušaj nanošenja… Read More NASILJE U PORODICI