Priče za svaki dan, Razmišljam

Život snova

Svojim snovima više verujem nego nečijim rečima, jer sam se davno uverila da su istiniti i ne osećam potrebu da više to skrivam u sebi. Kada god bi naivno poverovala nekome dok bi mi snovi govorili suprotno grdno bi pogrešila. Mnogi snove definišu kao podsvest koji se manifestuje tokom spavanja što apsolutno nije tačno i… Read More Život snova

Neke moje priče

Tužna priča

Noć… tama je već davno obavila grad i svi zvuci su utihnuli. Poneka svetiljka nazirala se u daljini tek da ne bude totalno mrtvilo grada. Tišina… ona mučna i nepodnošljiva koja te stapa sa ambijentom koji te okružuje. Sedela je kraj prozora i gledala u zvezde, to divno božanstvo rasuto nebom. Beskraj… bez granica i … Read More Tužna priča