Ljubav, Razmišljam

Klopka

Da li je život koji živimo nešto što zaista želimo, ili jedna najobičnija klopka u koju upadamo a da to zapravo i ne želimo? Ko je ikada pitao ikoga od nas da li želi, i kakvim životom želi da živi. Jednostavno bivaš prepušten svetu koji te okružuje … pa ko se kako snađe. Više puta… Read More Klopka