Ознака: nesebicnost

Kada nekoga zaista voliš

Priče za svaki dan, Sećanja, Volim
Izvesno vreme zapostavila sam svoj blog a toliko toga sam želela da podelim sa vama. Većina vas zna razlog. I dalje mi nije jasno koje se zadovoljstvo budi u čoveku da nekome nanese zlo? Spremna sam svakome da pomognem u bilo kom trenutku, bilo kojoj situaciji... čak i ako je neizvodljivo da to budem ja, pronaćiću nekoga ko to može. Mržnja, zavist, oholost... sve su to stvari koje osobu vremenom pretvaraju u monstruma a da isti i ne shvata šta mu se sa njim događa. Još jednom moram da se zahvalim svima vama koji ste bili uz mene, davali mi savete i pomagali. Iznova dokaz vrednosti prijatelja iako  pojedine nikada nisam ni upoznala lično, pružili su mi podršku i volju da ne odustajem. Bilo, nadam se prošlo, sad idemo dalje! Danas sam veoma srećna i vesela. Dolazi mi tetka koju obožavam a